360º 19007285
Khu Đô thị Thương mại PNR ESTELLA Khu Đô thị Thương mại PNR ESTELLA

Mặt bằng tổng thể

The Vista

The Estella Mall

The Golden

The vista 1

DT tim tường: 73.68 m2

DT thông thủy: 66.97 m2

[ xem chi tiết ]
The vista 2

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
The vista 3

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
The vista 4

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
The vista 5

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
the estella mall 1

DT tim tường: 73.68 m2

DT thông thủy: 66.97 m2

[ xem chi tiết ]
the estella mall 2

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
the estella mall 3

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
the estella mall 4

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
the estella mall 5

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
the golden 1

DT tim tường: 73.68 m2

DT thông thủy: 66.97 m2

[ xem chi tiết ]
the golden 2

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
the golden 3

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
the golden 4

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
the golden 5

DT tim tường: 72.44 m2

DT thông thủy: 66.76 m2

[ xem chi tiết ]
scroll down